Zlín, Česko

Potravinárska technológia

Food Technology

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: inžiniersko-technické
WWW stránka vysokej školy: www.utb.cz
Years of study: 4
Privacy Policy