Zlín, Česko

Multimedia and Design

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: novinárstvo a informácie
WWW stránka vysokej školy: www.utb.cz
Years of study: 3
Privacy Policy