Zlín, Česko

Automatic Control and Informatics

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: informatické
WWW stránka vysokej školy: www.utb.cz
Years of study: 4
Privacy Policy