Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Hradec Králové, Česko

Biológia

Biology

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: biologické
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.uhk.cz

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy