Hradec Králové, Česko

Applied Informatics

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: informatické
WWW stránka vysokej školy: www.uhk.cz
Years of study: 4
Privacy Policy