štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Plzeň, Česko

Archeológia

Archeologie

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: humanitní
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.zcu.cz
Privacy Policy