štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy  
Olomouc, Česko

Pediatria

Pediatrie

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.upol.cz
Privacy Policy