Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Brno, Česko

Radiologie-zobrazovací metody

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.muni.cz

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy