Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Brno, Česko

Matematika

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: matematické a štatistické
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.muni.cz

Study in Poland
Privacy Policy