štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Brno, Česko

Chémia

Chemie

Jazyk vyučovania: český Jazyk vyučovania: český
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.muni.cz
Privacy Policy