štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Brno, Česko

Biológia

Biology

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: biologické
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.muni.cz
Privacy Policy