Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Praha, Česko

Teológia

Theologie

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: humanitní
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.cuni.cz

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
SWPS_eng_220_uni.jpg
Privacy Policy