Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Praha, Česko

Teológia

Theologie

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: humanitní
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.cuni.cz

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy