Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
Praha, Česko

Pädagogik

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: pedagogické
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.cuni.cz

Study in Poland
Privacy Policy