Praha, Česko

Computer Graphics and Image Analysis

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: informatické
WWW stránka vysokej školy: www.cuni.cz
Years of study: 4
Privacy Policy