štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Švajčiarsko  
status vysokej školy  
Luzern, Švajčiarsko

Health Sciences and Health Policy

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
WWW stránka vysokej školy: www.unilu.ch
Privacy Policy