Lausanne, Švajčiarsko

Business Analytics

Jazyk vyučovania: francúzsky Jazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
WWW stránka vysokej školy: www.unil.ch
Privacy Policy