Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Švajčiarsko  
status vysokej školy  
Bern, Švajčiarsko

Filozofia

Philosophy

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: humanitní
WWW stránka vysokej školy: www.unibe.ch/

Study in Poland
Privacy Policy