Zürich, Švajčiarsko

Veterinary Medicine Science

Jazyk vyučovania: anglický Jazyk vyučovania: anglický
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
WWW stránka vysokej školy: www.uzh.ch
Privacy Policy