Zürich, Švajčiarsko

Agricultural Science

Jazyk vyučovania: nemecký Jazyk vyučovania: nemecký
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
WWW stránka vysokej školy: www.ethz.ch
Privacy Policy