Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Porto, Portugalsko

Economia e Finanças

Jazyk vyučovania: portugalský Jazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: ekonomické a administratívne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.uportu.pt

Study in Poland
Privacy Policy