štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Lisabon, Portugalsko

Farmácia

Jazyk vyučovania: portugalský Jazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.lis.ulusiada.pt
Privacy Policy