Porto, Portugalsko

História das Ciências e Educação Científica

Jazyk vyučovania: portugalský Jazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: pedagogické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.ufp.pt
Privacy Policy