štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Portugalsko  
status vysokej školy  
Lisabon, Portugalsko

Ciências da Comunicação

Jazyk vyučovania: portugalský Jazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: novinárstvo a informácie
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.unl.pt
Privacy Policy