Porto, Portugalsko

Ciências da Educação - Inovação Pedagógica

Jazyk vyučovania: portugalský Jazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: pedagogické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.up.pt
Privacy Policy