Porto, Portugalsko

Chémia

Química

Jazyk vyučovania: portugalský Jazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.up.pt
Privacy Policy