Porto, Portugalsko

Biotechnológia

Biotecnologia

Jazyk vyučovania: portugalský Jazyk vyučovania: portugalský
Skupina odborov: biologické
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.up.pt
Privacy Policy