Burgos, Španielsko

Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales

Jazyk vyučovania: španielsky Jazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: sociálne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.ubu.es
Privacy Policy