Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Tarragona, Španielsko

Archeológia

Arqueología

Jazyk vyučovania: španielsky Jazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: humanitní
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.urv.cat

Study in Poland
Privacy Policy