Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Španielsko  
status vysokej školy  
Barcelona, Španielsko

Akvakultúra

Acuicultura

Jazyk vyučovania: španielsky Jazyk vyučovania: španielsky
Skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Študijný systém : denné
WWW stránka vysokej školy: www.ub.edu/

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy