štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
Amiens, Francúzsko

Sciences humaines et sociales

Jazyk vyučovania: francúzsky Jazyk vyučovania: francúzsky
Skupina odborov: humanitní
Študijný systém : denné, externé
WWW stránka vysokej školy: www.u-picardie.fr/
Privacy Policy