Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
en en
Bolzano, Taliansko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
en en
Bolzano, Taliansko
skupina odborov: inžiniersko-technické
Privacy Policy