Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
it it
Torino, Taliansko
skupina odborov: inžiniersko-technické
it it
Torino, Taliansko
skupina odborov: informatické
it it
Torino, Taliansko
skupina odborov: inžiniersko-technické
it it
Torino, Taliansko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Privacy Policy