Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: matematické a štatistické
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: sociálne
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: sociálne
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: sociálne
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: humanitní
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: informatické
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: humanitní
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: právnické
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: humanitní
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Next
Privacy Policy