Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
en en
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Bern, Švajčiarsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
en en
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Privacy Policy