Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
en en
Fribourg, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Bern, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Ženeva, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Bern, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Bern, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Lugano, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Fribourg, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Fribourg, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Bern, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
fr fr
Ženeva, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Zürich, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Privacy Policy