Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
ru ru
Volgograd, Rusko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
ru ru
Volgograd, Rusko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Privacy Policy