Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
ru ru
Nizhny Novgorod, Rusko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
ru ru
Nizhny Novgorod, Rusko
skupina odborov: matematické a štatistické
ru ru
Nizhny Novgorod, Rusko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
ru ru
Nizhny Novgorod, Rusko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
ru ru
Nizhny Novgorod, Rusko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
ru ru
Nizhny Novgorod, Rusko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
ru ru
Nizhny Novgorod, Rusko
skupina odborov: právnické
Next
Privacy Policy