Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
en en
Krasnojarsk, Rusko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Krasnojarsk, Rusko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
ru ru
Krasnojarsk, Rusko
skupina odborov: inžiniersko-technické
ru ru
Krasnojarsk, Rusko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Next
Privacy Policy