Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
en en
Yekaterinburg, Rusko
skupina odborov: humanitní
en en
Yekaterinburg, Rusko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Moskva, Rusko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Yekaterinburg, Rusko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Yekaterinburg, Rusko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Next
Privacy Policy