Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pt pt
Lisabon, Portugalsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pt pt
Lisabon, Portugalsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pt pt
Lisabon, Portugalsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pt pt
Porto, Portugalsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Privacy Policy