Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: humanitní
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: právnické
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: inžiniersko-technické
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: inžiniersko-technické
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: inžiniersko-technické
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: biologické
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: inžiniersko-technické
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: matematické a štatistické
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Privacy Policy