Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
de de
Hannover, Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Munich (München), Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Kiel, Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Rostock, Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Halle, Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Göttingen, Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Stuttgart, Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Giessen, Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Göttingen, Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Bonn, Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
de de
Kassel, Nemecko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Privacy Policy