Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
en en
Daugavpils, Lotyšsko
skupina odborov: biologické
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Daugavpils, Lotyšsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: humanitní
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: informatické
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: právnické
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: umelecké
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: biologické
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Daugavpils, Lotyšsko
skupina odborov: pedagogické
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Daugavpils, Lotyšsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Riga, Lotyšsko
skupina odborov: humanitní
Privacy Policy