Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
es es
Málaga, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Madrid, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Sevilla, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Alicante, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Madrid, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
La Laguna, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Cartagena, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Madrid, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Las Palmas de Gran Canaria, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Huelva, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Málaga, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Vigo, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Alicante, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Madrid, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Las Palmas de Gran Canaria, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Tarragona, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
Privacy Policy