Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
es es
Barcelona, Španielsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
es es
Santiago de Compostela, Španielsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
es es
Barcelona, Španielsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
es es
Las Palmas de Gran Canaria, Španielsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
es es
Almeria, Španielsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
es es
Madrid, Španielsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
es es
Granada, Španielsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
es es
Murcia, Španielsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
es es
Madrid, Španielsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Privacy Policy