Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
fr fr
Toulouse, Francúzsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Toulouse, Francúzsko
skupina odborov: matematické a štatistické
fr fr
Toulouse, Francúzsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
fr fr
Toulouse, Francúzsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
fr fr
Toulouse, Francúzsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Privacy Policy