Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
fr fr
Poitiers, Francúzsko
skupina odborov: právnické
fr fr
Poitiers, Francúzsko
skupina odborov: humanitní
Privacy Policy