Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
fr fr
Montpellier, Francúzsko
skupina odborov: právnické
fr fr
Montpellier, Francúzsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
fr fr
Montpellier, Francúzsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
fr fr
Montpellier, Francúzsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Privacy Policy