Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
fr fr
Bordeaux, Francúzsko
skupina odborov: právnické
fr fr
Bordeaux, Francúzsko
skupina odborov: matematické a štatistické
fr fr
Bordeaux, Francúzsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
fr fr
Bordeaux, Francúzsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
fr fr
Bordeaux, Francúzsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
fr fr
Bordeaux, Francúzsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Bordeaux, Francúzsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Privacy Policy