Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
fr fr
Montpellier, Francúzsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
fr fr
Toulouse, Francúzsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne

Study in Poland
SWPS_eng_220_uni.jpg
Privacy Policy